Dramatherapie

Dramatherapie is een actieve en onderzoekende therapievorm die bedoeld is om betekenisvolle en duurzame verandering teweeg te brengen. Door middel van o.a. dialoog, storytelling, projectiespel, betekenisvolle improvisatie en performance wordt je uitgenodigd om nieuwe vaardigheden te oefenen, sociale verbanden te onderzoeken, het uitbreiden van je persoonlijke rolrepertoire en de flexibiliteit hiertussen. Om de verandering die je wilt zijn en zien in de wereld ook in actie om te zetten. Door het gebruiken van drama, toneel en verbeeldingskracht worden persoonlijke therapeutische doelen bereikt. 

Je hebt geen enkele drama ervaring nodig voor dramatherapie. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging met jouw probleem of vraag, op een speelse manier en in een veilige omgeving. Als therapeut ondersteun ik je, om dat wat binnenin je leeft naar buiten te halen. Zodat je beter naar jezelf kunt kijken, je krachten en valkuilen kan ontdekken, leert loslaten wat niet meer nodig is en aandacht geeft aan dat wat aandacht nodig heeft.

 

Binnen de therapie werken we samen in verschillende werkvormen, beginnend vanuit laagdrempelige oefeningen om spelplezier, verbinding en vertrouwen te leggen als basis. 

Zo maken we ruimte om in een veilige therapiesetting de verdieping te zoeken en samen aan te gaan.
Werkvormen die aan bod kunnen komen zijn o.a. improvisatie, rollenspel, opstellingen, voice-dialogue, schrijven, beeldende en verhalende werkvormen.

Voor wie is dramatherapie geschikt?

Je wilt meer inzicht in jezelf en beter om leren gaan met je emoties, je zoekt hulp bij het verwerken van heftige gebeurtenissen in je verleden, wilt meer zelfvertrouwen, beter kunnen reflecteren, meer controle nemen over je eigen leven en keuzes, een realistisch en gezond zelfbeeld ontwikkelen en nieuw gedrag en sociale vaardigheden onderzoeken en uitproberen.

Problemen oplossen

Dramatherapie helpt hierbij door een actieve en onderzoekende houding, het kan de ruimte bieden om je verhalen te vertellen, persoonlijke doelen te stellen en problemen op te lossen, je gevoelens te uiten en spel- en levensplezier te ervaren.

Weet je niet zeker of deze therapie iets voor jou is, onderzoek dan bij jezelf of de volgende zinnen op jou van toepassing zijn:

Ik vind het lastig om met mijn emoties om te gaan.
Ik kan mijn gevoelens niet (gezond) uiten.
Ik word snel boos of verdrietig.
Ik geef mijn grenzen niet (op tijd) aan.
Ik ben erg gevoelig voor de meningen en gevoelens van anderen.

Meer informatie?

Bekijk voor uitgebreide informatie over Dramatherapie de website van de NVDT.