Zelfbeeld module banner

de Zelfbeeld Module

Je hebt last van een negatief zelfbeeld en/of hebt weinig zelfvertrouwen. Je voelt je vaker minderwaardig en hebt het gevoel dat anderen er beter voor staan dan jij. Als een ander je een compliment geeft dan vind je dit moeilijk te geloven en je denkt vaak negatief over jezelf. Je hebt last van een sterke kritische innerlijke stem en hebt misschien zelfs het gevoel dat je nooit helemaal jezelf kunt zijn.

In deze cursus wordt jij je ervan bewust hoe je over jezelf denkt en welk effect dat heeft op jouw omgeving. Je negatieve zelfbeeld draaien we om in een positief en realistisch zelfbeeld. In ervaringsgerichte oefeningen en huiswerkopdrachten leer je dit nieuwe zelfbeeld te geloven en hierop te gaan vertrouwen.

Op een leuke manier werken aan je zelfbeeld in Maastricht? In deze module wordt je uitgenodigd en aangemoedigd om jezelf te laten zien, dieper met jezelf in contact te komen en hier ook voor te gaan staan. Voor meer zelfinzicht, zelfzorg en zelfvertrouwen.

Ik schrijf me in!

Een realistisch en gezond zelfbeeld

In deze cursus krijg je:

een intakegesprek (30 minuten)
6 bijeenkomsten in kleine groep (75/90 minuten)

– Een helder zicht op je zelfbeeld.
– Inzicht in hoe je overkomt op anderen.
– Inzicht in hoe dit verschilt van jouw visie op hoe je overkomt op anderen.
– Praktische handvatten en huiswerk om voor jezelf te zorgen in lastige situaties.
– Je onderzoekt een realistisch en positief beeld van jezelf.
– Je krijgt de ruimte en ondersteuning om jezelf te gaan laten zien.
– Je leert vanuit een realistische kijk op jezelf te vertrouwen.
– Je valkuilen en krachten kennen en herkennen.

Een individueel afrondend reflectiegesprek (20 minuten)

Kosten: € 395

Werken aan je zelfbeeld door middel van ervaringsgerichte oefeningen, praktische handvatten en professionele ondersteuning in een krachtig groepsproces. Voor een fijner en leuker contact met jezelf en anderen, in je privésituatie of op de werkvloer. 

Deze module is onderzocht middels een effectonderzoek en is significant effectief gebleken. Het onderzoeksartikel is te vinden in het Tijdschrift voor Vaktherapie en  de beschrijving is gepubliceerd op databankvaktherapie.nl

de Individuele Zelfbeeld Module

Je wilt een positief realistisch zelfbeeld maar werkt liever niet in een groep? Dan is een individueel traject mogelijk.

In 6 sessies à 60 minuten nodig ik je uit en moedig ik je aan jezelf te laten zien, dieper met jezelf in contact te komen en dit ook uit te dragen. Met ervaringsgerichte en interactieve oefeningen en werkvormen als wapen tegen de innerlijke criticus, weerstand, (faal)angst en perfectionisme.

Voor een fijner en leuker contact met jezelf en anderen, in je privésituatie of op de werkvloer.

Kosten: € 495